Chính sách bảo mật

Điều khoản trong chính sách bảo mật của Catihome được áp dụng cho tất cả khách hàng của chúng tôi và người dùng truy cập vào website https://catihome.com .

Catihome bảo mật thông tin khách hàng như thế nào?

Catihome xem việc bảo mật thông tin khách hàng như 1 nhiệm vụ trong việc phát triển sản phẩm, kinh doanh.

Mọi thông tin cơ bản (tên, ngày tháng năm sinh, giới tính,…) và thông tin nhạy cảm khác (số tài khoản ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại, email,…) của khách hàng sẽ được chúng tôi lưu trữ ở mức độ cao nhất.

Cam kết không có sự mua bán, trao đổi thông tin khách hàng hoặc lạm dụng chúng với bên thứ 3 để kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận.

Các thông tin liên quan đến đơn hàng mà khách hàng đã thêm vào giỏ, đang chờ xử lý, đã đặt hàng, đã giao,… đều được bộ phận có liên quan tiếp nhận và bảo mật.

Việc thay đổi bất kỳ thông tin nào của khách hàng sẽ do khách hàng quyết định, trực tiếp thay đổi và được lưu trữ đồng bộ để đảm bảo không xuất hiện thông tin sai lệch.

Catihome thu thập các thông tin gì của khách hàng?

Chúng tôi lưu trữ tất cả các thông tin mà khách hàng tự cung cấp và thông tin bắt buộc khi đặt hàng (những thông tin có liên quan đến giao dịch của 2 bên). Cụ thể:

Thông tin cơ bản: họ, tên,  email, ngày tháng năm sinh, giới tính,…

Thông tin nâng cao, nhạy cảm (dùng trong quá trình giao dịch): Số tài khoản ngân hàng, thông tin đơn hàng, địa chỉ, số điện thoại,….

Thông tin về cookie máy.

Catihome sử dụng các thông tin của khách hàng vào mục đích gì?

Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng mà hệ thống tự tổng hợp được và các thông tin do khách hàng chủ động cung cấp với các mục đích sau:

Cung cấp, thông báo đến khách hàng những thông tin khuyến mãi hoặc sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu trước đó hoặc các thông tin về tin tức, bài viết cập nhật theo yêu cầu của khách hàng.

Phục vụ cho quá trình tìm kiếm sản phẩm, thông tin đề xuất để nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên website.

Sử dụng các thông tin cần thiết trong quá trình nhận đơn hàng, giao hàng và lưu trữ thông tin khách đã mua hàng, chăm sóc khách hàng.

Nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của trang web đối với khách hàng, gia tăng tính hữu dụng cho khách hàng khi truy cập trang web hoặc các ứng dụng, nền tảng khác.